Gepersonaliseerd leren

Ervaringsboek

"Wanneer krijgen we weer les?"

Hoi!

Leuk dat je mijn website bezoekt. 
Je vindt hier informatie over het boek 'Wanneer krijgen we weer les?' 
(ondertitel:  'De opmerkelijke praktijk van gepersonaliseerd onderwijs').
Recensies, blogs, opinies, interviews en artikelen... 
op deze website vind je alles over dit ervaringsboek! 
Informatie over mij en m'n kinderboeken vind je op de website: 

www.paulavanmanen.nl
Ik zal zeggen: kijk lekker wat rond!

Paula 

Mag je iemand ontslaan vanwege het schrijven van een boek? 

Op 2 december 2019, niet lang na het verschijnen van mijn boek 'Wanneer krijgen we weer les?' moest ik mijn werkzaamheden als docent tijdelijk neerleggen. Maandenlang werd ik geschorst op de school waar ik werkte. Op 4 mei 2020 besloot het ROC-bestuur over te gaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter. Mijn reactie op dit besluit lees je hier: COMMENTAAR

IN HOGER BEROEP BIJ HET GERECHTSHOF
Op 8 september 2020 heeft de kantonrechter uitspraak gedaan en is mijn arbeidsovereenkomst ontbonden. De rechter zegt eigenlijk niets over de vrijheid van meningsuiting en het recht om in vrijheid een boek te schrijven over mijn ervaringen met de invoering van een ingrijpende onderwijsvernieuwing. Hij kiest veel te makkelijk de uitweg van de verstoorde arbeidsrelatie. Ik kan me niet vinden in deze uitspraak en ben op 8 december jl. in hoger beroep gegaan.
Het boek is een eerlijke weergave van mijn belevingen. De naam van het ROC wordt niet genoemd in het boek en alle namen van collega's en studenten zijn gefingeerd. Het boek is kritisch, maar zeker niet negatief van toon, met verwijzing naar de vele positieve recensies.
Mijn advocaat is Wouter Pors (Bird & Bird), die gespecialiseerd is in onderwijsrecht. Ik ben heel blij met het goed doortimmerde verzoekschrift dat hij heeft ingediend bij het Gerechtshof. Het hoger beroep zie ik met vertrouwen tegemoet! 


DE MONDELINGE BEHANDELING 

De zitting vond plaats op woensdag 3 maart jl. bij het Gerechtshof te Arnhem. Met mijn mondkap op (hoe toepasselijk!) liep ik het Paleis van Justitie binnen. Het ROC was met vier man sterk aanwezig: de voorzitter van het College van Bestuur, de onderwijsdirecteur, de manager HRM en hun advocaat. Maar daar liet ik me niet door uit het veld slaan, want ik had iets wat het ROC niet had, namelijk de beste onderwijsadvocaat van Nederland: Wouter Pors. En natuurlijk m'n boek, dat niet mocht ontbreken in de rechtszaal.
De uitspraak is op 12 april a.s.

UPDATE  - uitspraak uitgesteld: 19 of 26 april 

De zaak is aangehouden. Het Gerechtshof streeft ernaar om de uitspraak op 19 april 2021 te doen. Wordt deze datum niet gehaald, dan is de uiterste datum 26 april a.s.  


Lang leve de persvrijheid!

“Persvrijheid is de vrijheid van drukpers, het grondrecht om gevoelens en gedachten openbaar of kenbaar te maken. Een democratische samenleving kan alleen goed functioneren als de persvrijheid – als een van de voornaamste voorwaarden – goed geregeld is" (Wikipedia)

Persvrijheid, vastgelegd in artikel 7 van de Grondwet,  is onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. Jan Boerstoel heeft hier een treffend gedicht over geschreven, getiteld 'Recht op vrije meningsuiting'. Je vindt zijn gedicht hier. Het gedicht inspireert me en geeft me kracht om pal achter mijn laatste boek ('Wanneer krijgen we weer les?') te blijven staan. Persvrijheid is een grondrecht, en dat recht neemt niemand me af! Gepersonaliseerd onderwijs heeft de toekomst, daar zijn veel schooldirecties in alle onderwijslagen (primair, voortgezet, mbo, hbo en wo) van overtuigd. Leerlingen krijgen in dat gepersonaliseerde onderwijs de keuze op welke manier en in welk tempo ze werken aan hun leerdoelen. Maar het is een containerbegrip, dat op elke school anders vorm krijgt.

 

Paula van Manen geeft een uniek kijkje in de keuken van gepersonaliseerd onderwijs. Met veel vaart en humor beschrijft ze hoe de omvangrijke onderwijsvernieuwing op haar school twee jaar geleden werd ingevoerd. Klassikale lessen maakten plaats voor het zelfstandig behalen van doelen, docenten werden leercoaches, lokalen werden leerpleinen. 

De dagelijkse bordsessie, doelenboekjes, het geven van kleuren in plaats van cijfers, woordrapporten, inspiratiebijeenkomsten, benen-op-tafel-sessies... Alles passeert de revue in haar openhartige schets van deze hedendaagse onderwijspraktijk. 

Na het lezen van dit boek dringen zich vragen op als: Heeft gepersonaliseerd onderwijs wérkelijk de toekomst? Zijn scholen wel voldoende toegerust om hier goed vorm aan te geven? En voor welke leerlingen is deze manier van leren geschikt?

 

Paula van Manen (1968) is orthopedagoog en onderwijskundige. Ze werkt als leercoach en studieloopbaanbegeleider op een ROC. In de boekenwereld is ze bekend als kinderboekenschrijfster van de (turn)serie Sanne