Hoe krijgt gepersonaliseerd leren in de praktijk vorm? Je leest het in het boek 'Wanneer krijgen we weer les?' 
Meer informatie over dit boek en de juridische strijd daaromtrent vind je op de website: 

www.gepersonaliseerdonderwijs.nl